Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Świetlica „KŁAPOUSZEK” działa przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, ul. Meissnera 20. Swoją działalność rozpoczęła w lutym 1999 roku. Założyciele świetlicy skupili się głównie na pomocy dzieciom z rodzin patologicznych i zagrożonych, dlatego początkowo na świetlicę uczęszczały dzieci z takich środowiska. Z czasem na zajęcia zaczęło uczęszczać coraz więcej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 114 i dzieci ze szkoły im. Pauli Montal prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pijarek. Obecnie świetlica skupia dzieci z różnych szkół i środowisk. Jesteśmy jedną z dwóch świetlic o takim profilu na całym osiedlu.

Zajęcia na świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku od 15:00 do 18:00. W tym czasie dziećmi zajmuje się wykwalifikowana kadra pedagogów i wolontariusze. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Dzieci odrabiają lekcje, korzystają z korepetycji u specjalistów, a pozostały czas jest przeznaczony głównie na zajęcia plastyczne, sportowe, informatyczne i naukę języków obcych.

Do dyspozycji dzieci jest główna sala świetlicowa, dwa pomieszczenia do cichej nauki, sala gimnastyczna, kawiarenka oraz pracownia komputerowa wyposażona w najnowszy sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu.

Dzięki życzliwości sponsorów i ludzi dobrej woli w czasie trwania zajęć zapewniamy dzieciom bezpłatny posiłek.

Jednym ze stałych wydarzeń w ciągu roku szkolnego jest Patrocinium – festyn z okazji Święta Opieki św. Józefa Kalasancjusza, który odbywa się w listopadzie. W trakcie festynu organizowane są różne występy, zabawy, konkursy oraz loteria fantowa i inne atrakcje.

Od początku naszej działalności, w trakcie ferii zimowych organizujemy dla dzieci wypoczynek w formie półkolonii „Ferie w mieście”. W tym czasie dzieci uczęszczają na zajęcia sportowe, artystyczne i kulturalne. Dodatkowo organizujemy różne wycieczki poza miasto, wyjścia do kina, na lodowisko, do stadniny koni itp.

W okresie wakacji co roku wyjeżdżamy na kolonię. Pierwsza została zorganizowana w 2000 roku w Bydlinie, następne w Lubogoszczy, Kłodnem, Świdwinie, Lidzbarku Welskim, we Władysławowie i ostatnio w Wołkowyji w Bieszczadach.

Wszystkie propozycje, jakie oferuje Świetlica są bezpłatne, są one owocem wielkiego wysiłku wychowawców, wolontariuszy, ludzi dobrej woli i darczyńców, aby dzieciom dać to, co najlepsze, nie zapominając w tym wszystkim o Jezusie Chrystusie – najlepszym Wychowawcy, który nas wspólnie gromadzi i pragnie, aby dzieci do Niego przychodziły.

Dane świetlicy:
Świetlica „KŁAPOUSZEK”
Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej
31- 457 Kraków, ul. Meissnera 20,
Tel../Fax. (012) 410 84 51
NIP 945 15 28 860
Pekao SA III Oddział Kraków 71 1240 2294 1111 0000 3723 9408
Kierownik świetlicy: o. Grzegorz Osika SP
Osoba kontaktowa: p. Aleksandra Mozgała


Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków