Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Osiedle Wieczysta wraz z podkrakowskimi wówczas Rakowicami pod względem duszpasterstwa należały do parafii św. Mikołaja jeszcze od czasu nowego określenia granic parafii miasta Krakowa, dokonanego przez metropolitę ks. kard. Stefana Sapiehę w roku 1923.  

Duszpasterstwo na Wieczystej w latach powojennych polegało właściwie na sprawowaniu Mszy św. niedzielnej w budynku ochronki (przedszkola), prowadzonego od 1945 r. przez Siostry Służebniczki Dębickie z ramienia kościelnej organizacji charytatywnej „Caritas”. Władze „Caritasu” jesienią 1947 r. wynajęły nowe pomieszczenia dla dzieci w oficynie prywatnego budynku przy ul. Ładnej 8, a dla dwóch sióstr dwa pokoje z kuchnią w części frontowej. Siostry w jednym z pomieszczeń przedszkola urządziły kaplicę, gdzie – jak zanotował urzędnik Wydziału ds. Wyznań - pierwszą Mszę Świętą odprawił ks. proboszcz Julian Gołąb w dniu 25 grudnia 19471. Warto zaznaczyć od jesieni tego roku nastąpiło znaczne pogorszenie stosunków państwo – Kościół i że miejscowe władze będą starały się odtąd ograniczać dążenia wiernych i władz kościelnych do budowy kościołów i kaplic. Istnienie kaplicy w ochronce było niejako „usprawiedliwione”, bo była ona kaplicą zakonną na użytek sióstr służebniczek i dzieci, ale korzystali z niej również wierni z Wieczystej. Czytaj dalej...