Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Zespół został powołany w związku z przyłączeniem się naszej Parafii w grudniu 2016 roku  do Programu „Rodzina Rodzinie”, realizowanym przez Caritas Polska we współpracy z Caritas Aleppo (oddział Caritas Syria). Program niesie pomoc rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryjskim.

Program „Rodzina Rodzinie” jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka, wygłoszony przed rozpoczęciem Roku Miłosierdzia we wrześniu 2015 roku: „Kieruję apel do parafii, wspólnot zakonnych, do klasztorów i sanktuariów w całej Europie o konkretne wyrażenie Ewangelii i przyjęcie po jednej rodzinie uchodźców”.

Jako parafia zadeklarowaliśmy pomoc 25-ciu ormiańskim rodzinom z Aleppo przez okres sześciu miesięcy. Jednak dzięki nadzwyczajnej hojności Parafian w styczniu pomocą objęto dodatkowo 7 rodzin kościoła rzymskokatolickiego. Tak więc wspieramy w sumie aż 32 syryjskie rodziny. Nie ma w Polsce drugiej parafii, która objęłaby pomocą tak wielką liczbę rodzin.

Kwota wsparcia dla pojedynczej rodziny to 510 zł miesięcznie. Zbiórki odbywają się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca (skarbona w kształcie serca). Wpłat można dokonywać również na konto Parafii z dopiskiem „Rodzina Rodzinie”: Bank Pekao S.A. III O. w Krakowie 61 1240 2294 1111 0000 3723 9394.

Wśród rodzin objętych wsparciem są dzieci, ludzie młodzi, jak również osoby w średnim i starszym wieku. Obok rodzin pełnych mamy też rodziny, które utraciły swoich bliskich w wyniku działań wojennych, jak również osoby samotne, wdowy i wdowców – los tych ostatnich jest najtragiczniejszy, gdyż zdani są wyłącznie na siebie i bez pomocy innych nie byliby w stanie utrzymać się przy życiu.

Ormianie stanowią najuboższą grupę wśród mieszkańców Aleppo, ich los jest niezwykle trudny, to najubożsi z ubogich. Wiele rodzin realnie zagrożonych jest głodem, brakiem leków i opieki medycznej, jak również brakiem dostępu do wody i prądu. Wschodnia część Aleppo, z której pochodzą została całkowicie zniszczona wraz z ich dotychczasowymi miejscami pracy.

Rodziny pozbawione są źródeł dochodu (w mieście panuje ogromne bezrobocie) i są całkowicie uzależnione od pomocy innych. Ponadto muszą borykać się z traumą wojenną, z tragiczną śmiercią bliskich, niepełnosprawnością wynikającą z okaleczeń ciała.

W Aleppo od dwóch lat nie ma elektryczności i bieżącej wody, dlatego nasze rodziny potrzebują środków na zakup elektryczności z generatorów ustawionych na ulicach oraz wody, dystrybuowanej cysternami. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie, podobnie jak elektryczność i woda, bardzo droga, a ceny stale rosną.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z Programem „Rodzina Rodzinie” na stronie Caritas Polska oraz do wysłuchania piosenki „Rozbitkowie”.

Parafia to wspólnota rodzin! Przyłącz się do pomagających!

Skład Zespołu

Monika Pawłowska – koordynator
Józef Płonka – z-ca koordynatora
Stanisława Płonka – support
Zofia Gatkowska – support

wsparcie organizacyjne – ks. proboszcz Andrzej Tupek
opieka modlitewna - Parafialna Grupa Misyjna

Telefon kontaktowy do koordynatora: 798-505-850